Stettin      

Events taking place in Stettin, Pomerania (now Szczecin, Poland)

Matches
 
     Mongredien, A. (1) - Mayet, C. 1845    Stettin, Pomerania (now Szczecin, Poland)