Pressburg      

Events taking place in Pressburg (now Bratislava, Slovakia)

Tournaments
 
     Pressburg 1894    Pressburg Tournament