Zoppot      

Events taking place in Zoppot, Pomerania (now Sopot, Poland)

Tournaments
 
     Zoppot 1930    Zoppot Tournament
     Zoppot 1931 (1)    Danzig - Memel Match
     Memel and Zoppot 1931    East German Championship
     Zoppot 1931 (2)    Zoppot Tournament
     Zoppot 1935    Germany - Sweden Match Tournament
     Zoppot 1937    Zoppot Tournament