Leningrad 1927 (1)
Results
 
Match scores
Name   Edo    Dev.   Score  /  Games 
Zubarev, Nikolay    2414 (36) 1 /
Ilyin-Zhenevsky, Alexander    2440 (33) 1 /
 
Verlinsky, Boris    2468 (44) 0 /
Rabinovich, Ilya    2494 (38) 2 /
 
Dus-Chotimirsky, Fedor    2461 (39) 1 /
Romanovsky, Peter    2553 (33) 1 /
 
Blumenfeld, Beniamin    2395 (56) 1 /
Gothilf, Solomon    2380 (40) 1 /
 
Sergeev, Alexander    2381 (34) 1.5 /
Kubbel, Arvid    2390 (41) 0.5 /
 
Grigoriev, Nikolay    2424 (30) 0.5 /
Botvinnik, Mikhail    2516 (35) 1.5 /
 
Kholodkevich, Khrisogon    2340 (34) 2 /
Rokhlin, Yakov    2285 (33) 0 /
 
Pavlov-Pianov, Nikolay    2322 (36) 0.5 /
Model, Abram    2396 (34) 1.5 /
 
Slonim, Solomon    2342 (39) 1 /
Golubev, Ivan    2311 (41) 1 /
 
Bernstein, A.S.    2383 (51) 1 /
Shebarshin, Mikhail    2410 (52) 1 /
 
Grekov, Nikolay    2246 (44) 0.5 /
Kagan, Moisey    2277 (58) 1.5 /
 
Poliak, Abram    2350 (39) 1 /
Ostrovsky, Pavel    2333 (43) 1 /
 
Rosenkrantz, Karl    2284 (48) 0.5 /
Fedoseev, Sergei    2257 (74) 1.5 /
 
Yurdanski, Pyotr    2355 (71) 1.5 /
Travin, Lev    2281 (52) 0.5 /
 
Geiler, Grigory    2220 (41) 0.5 /
Alatortsev, Vladimir    2404 (50) 1.5 /
 
Riumin, Nikolay    2370 (43) 1.5 /
Perfiliev, Alexander    2260 (39) 0.5 /
 
Panov, Vasily    2417 (54) 1.5 /
Salmiņs, Nikolajs    2011 (171) 0.5 /
 
Yudkovsky, M.I.    2247 (54) 1 /
Ragozin, Viacheslav    2336 (45) 1 /
 
Radugin, A.V.    2127 (60) 0.5 /
Rivlin, B.K.    2278 (51) 1.5 /
 
Panchenko, Nil    2169 (44) 0.5 /
Yuriev, Vladimir    2185 (53) 0.5 /
 
Nemlicher, S.Ya.    2176 (47) 0.5 /
Zhilin, A.    2367 (55) 1.5 /
 
Musatov, V.N.    2150 (61) 0.5 /
Yuriev, Boris    2211 (56) 1.5 /
 
Karpenko, Nikolay    2233 (88) 1.5 /
Ravinsky, Grigory    2344 (46) 0.5 /
 
Dlugach, G.    2 /
Pankratiev, A.    0 /
 
Fogelevich, Fedor    2274 (74) 1 /
Weinstein, Samuil    2260 (52) 1 /
 
Shadrin, A.    1533 (188) 0 /
Gorfinkel, Alexander    2200 (52) 2 /
 
Morachevskaya, Olga    1774 (81) 0 /
Girvidz, Maria    1751 (78) 2 /
 
Rubtsova, Olga    2044 (83) 1.5 /
Ageeva, Lidia    1883 (79) 0.5 /
 
Kopieva, Ms. I.    0 /
Tikhomirova, Irina    1647 (94) 2 /
 

Event table notes

Event data
Name: 5th Moscow - Leningrad Team Match
Place: Leningrad
Start date: 1 May 1927
End date: 2 May 1927
 
References
Books
   Di Felice, Chess Results, 1921-1930, page 190
Web
   Popovsky, Alexey.  [Match Moscow-Leningrad 25.5:31.5 Leningrad 1-2.5.1927]

Tournament information updated: 30 Dec. 2020