Leningrad 1927 (1)
Results
 
Match scores
Name   Edo    Dev.   Score  /  Games 
Zubarev, Nikolay    2398 (37) 1 /
Ilyin-Zhenevsky, Alexander    2420 (35) 1 /
 
Verlinsky, Boris    2448 (46) 0 /
Rabinovich, Ilya    2474 (39) 2 /
 
Dus-Chotimirsky, Fedor    2446 (41) 1 /
Romanovsky, Peter    2534 (35) 1 /
 
Blumenfeld, Beniamin    2370 (58) 1 /
Gothilf, Solomon    2361 (42) 1 /
 
Sergeev, Alexander    2369 (36) 1.5 /
Kubbel, Arvid    2369 (43) 0.5 /
 
Grigoriev, Nikolay    2405 (32) 0.5 /
Botvinnik, Mikhail    2499 (38) 1.5 /
 
Kholodkevich, Khrisogon    2325 (36) 2 /
Rokhlin, Yakov    2266 (35) 0 /
 
Pavlov-Pianov, Nikolay    2307 (39) 0.5 /
Model, Abram    2378 (36) 1.5 /
 
Slonim, Solomon    2321 (41) 1 /
Golubev, Ivan    2289 (43) 1 /
 
Bernstein, A.S.    2362 (53) 1 /
Shebarshin, Mikhail    2377 (54) 1 /
 
Grekov, Nikolay    2222 (45) 0.5 /
Kagan, Moisey    2263 (59) 1.5 /
 
Poliak, Abram    2333 (41) 1 /
Ostrovsky, Pavel    2314 (45) 1 /
 
Rosenkrantz, Karl    2260 (49) 0.5 /
Fedoseev, Sergei    2235 (75) 1.5 /
 
Yurdanski, Pyotr    2341 (71) 1.5 /
Travin, Lev    2253 (53) 0.5 /
 
Geiler, Grigory    2199 (43) 0.5 /
Alatortsev, Vladimir    2382 (51) 1.5 /
 
Riumin, Nikolay    2348 (45) 1.5 /
Perfiliev, Alexander    2244 (41) 0.5 /
 
Panov, Vasily    2392 (56) 1.5 /
Salmiņs, Nikolajs    1995 (171) 0.5 /
 
Yudkovsky, M.I.    2222 (58) 1 /
Ragozin, Viacheslav    2314 (46) 1 /
 
Radugin, A.V.    2107 (69) 0.5 /
Rivlin, B.K.    2249 (55) 1.5 /
 
Panchenko, Nil    2157 (45) 0.5 /
Yuriev, Vladimir    2160 (55) 0.5 /
 
Nemlicher, S.Ya.    2149 (51) 0.5 /
Zhilin, A.    2389 (74) 1.5 /
 
Musatov, V.N.    2142 (62) 0.5 /
Yuriev, Boris    2159 (77) 1.5 /
 
Karpenko, Nikolay    2222 (88) 1.5 /
Ravinsky, Grigory    2321 (48) 0.5 /
 
Dlugach, G.    2 /
Pankratiev, A.    0 /
 
Fogelevich, Fedor    2228 (92) 1 /
Weinstein, Samuil    2248 (54) 1 /
 
Shadrin, A.    0 /
Gorfinkel, Alexander    2158 (53) 2 /
 
Morachevskaya, Olga    1554 (175) 0 /
Girvidz, Maria    1551 (173) 2 /
 
Rubtsova, Olga    1792 (152) 1.5 /
Ageeva, Lidia    1648 (171) 0.5 /
 
Kopieva, Ms. I.    0 /
Tikhomirova, Irina    1475 (175) 2 /
 

Event table notes

Event data
Name: 5th Moscow - Leningrad Team Match
Place: Leningrad
Start date: 1 May 1927
End date: 2 May 1927
 
References
Books
   Di Felice, Chess Results, 1921-1930, page 190
Web
   Popovsky, Alexey.  [Match Moscow-Leningrad 25.5:31.5 Leningrad 1-2.5.1927]

Tournament information updated: 30 Dec. 2020