Leningrad 1927 (1)
Results
 
Match scores
Name   Edo    Dev.   Score  /  Games 
Zubarev, Nikolay    2400 (38) 1 /
Ilyin-Zhenevsky, Alexander    2418 (36) 1 /
 
Verlinsky, Boris    2451 (47) 0 /
Rabinovich, Ilya    2481 (41) 2 /
 
Dus-Chotimirsky, Fedor    2455 (43) 1 /
Romanovsky, Peter    2532 (36) 1 /
 
Blumenfeld, Beniamin    2406 (62) 1 /
Gothilf, Solomon    2354 (43) 1 /
 
Sergeev, Alexander    2371 (37) 1.5 /
Kubbel, Arvid    2367 (44) 0.5 /
 
Grigoriev, Nikolay    2407 (33) 0.5 /
Botvinnik, Mikhail    2497 (39) 1.5 /
 
Kholodkevich, Khrisogon    2328 (37) 2 /
Rokhlin, Yakov    2266 (36) 0 /
 
Pavlov-Pianov, Nikolay    2308 (39) 0.5 /
Model, Abram    2377 (37) 1.5 /
 
Slonim, Solomon    2325 (42) 1 /
Golubev, Ivan    2282 (45) 1 /
 
Bernstein, A.S.    2367 (53) 1 /
Shebarshin, Mikhail    2375 (55) 1 /
 
Grekov, Nikolay    2257 (47) 0.5 /
Kagan, Moisey    2264 (60) 1.5 /
 
Poliak, Abram    2336 (42) 1 /
Ostrovsky, Pavel    2312 (45) 1 /
 
Rosenkrantz, Karl    2267 (52) 0.5 /
Fedoseev, Sergei    2153 (101) 1.5 /
 
Yurdanski, Pyotr    2341 (72) 1.5 /
Travin, Lev    2246 (58) 0.5 /
 
Geiler, Grigory    2198 (44) 0.5 /
Alatortsev, Vladimir    2367 (53) 1.5 /
 
Riumin, Nikolay    2349 (46) 1.5 /
Perfiliev, Alexander    2240 (42) 0.5 /
 
Panov, Vasily    2398 (56) 1.5 /
Salmiņs, Nikolajs    2070 (139) 0.5 /
 
Yudkovsky, M.I.    2223 (64) 1 /
Ragozin, Viacheslav    2306 (47) 1 /
 
Radugin, A.V.    2110 (69) 0.5 /
Rivlin, B.K.    2234 (57) 1.5 /
 
Panchenko, Nil    2163 (46) 0.5 /
Yuriev, Vladimir    2127 (58) 0.5 /
 
Nemlicher, S.Ya.    2150 (54) 0.5 /
Zhilin, A.    2390 (74) 1.5 /
 
Musatov, V.N.    2145 (62) 0.5 /
Yuriev, Boris    2150 (77) 1.5 /
 
Karpenko, Nikolay    2224 (89) 1.5 /
Ravinsky, Grigory    2318 (49) 0.5 /
 
Dlugach, G.    2 /
Pankratiev, A.    0 /
 
Fogelevich, Fedor    2052 (156) 1 /
Weinstein, Samuil    2231 (56) 1 /
 
Shadrin, A.    0 /
Gorfinkel, Alexander    2157 (57) 2 /
 
Morachevskaya, Olga    0 /
Girvidz, Maria    2 /
 
Rubtsova, Olga    1.5 /
Ageeva, Lidia    0.5 /
 
Kopieva, Ms. I.    0 /
Tikhomirova, Irina    2 /
 

Event table notes

Event data
Name: 5th Moscow - Leningrad Team Match
Place: Leningrad
Start date: 1 May 1927
End date: 2 May 1927
 
References
Books
   Di Felice, Chess Results, 1921-1930, page 190
Web
   Popovsky, Alexey.  [Match Moscow-Leningrad 25.5:31.5 Leningrad 1-2.5.1927]

Tournament information updated: 30 Dec. 2020