New York 1895 (14)
Results
 
Match scores
Name   Edo    Dev.   Score  /  Games 
Baird, John    2325 (51) 0 /
Arnheim, Albert    2392 (118) 1 /
 
Hodges, Albert B.    2494 (41) 1 /
Roche, T.H.    1908 (157) 0 /
 
Lipschütz, Salomon    2541 (41) 1 /
Raubitschek, Robert    2275 (78) 0 /
 
Schmidt, Louis    2313 (59) 0.5 /
Sobernheim, Eugen    2047 (96) 0.5 /
 
Fitch, J.H.A.    2082 (82) 0 /
Lipschütz, F.    1 /
 
Thompson, H. (2)    1940 (157) 0 /
Linzbach, M.    2121 (125) 1 /
 
Buz, Richard    2123 (115) 0 /
Meyer, Morris    2027 (116) 1 /
 
Vorrath, August    2230 (70) 1 /
Kempa-Pieczonka, Albert    1954 (79) 0 /
 

Event table notes

Event data
Name: Manhattan - Metropolitan Club Match
Place: New York
Start date: 16 Mar. 1895
End date: 20 Mar. 1895
 
Notes:
All games were played and finished on 16 Mar. 1895, except Buz-Meyer, which was adjourned and finished on 20 Mar. 1895.
 
References
Books
   Hilbert and Lahde, Albert Beauregard Hodges, page 182
Periodicals
   [NYTr], 18 Mar. 1895
   [NYTr], 21 Mar. 1895